Pagājušajā nedēļā no 29.maija līdz 31.maijam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1. kursa audzēknes Sindija Logina, Valērija Kozlovska, Patrīcija Kozlovska un skolotāja Sintija Heninga piedalījās radošajās darbnīcās Lietuvā, Zarasai Agranomijas skolā. Radošās darbnīcas notika pārrobežu sadarbības programmas projekta „Darba tirgus bez robežām” ietvaros.
Radošo darbnīcu tēma bija „Ainavas labiekārtošana” praktisko aktivitāšu ietvaros bija jāpārveido puķu dobe, ko meitenes veiksmīgi arī izdarīja. Puķu dobes pārveidošana sākās ar idejas skici uz baltas papīra lapas. Meitenes vienojās par labāko skici un uzzīmēja to uz audekla. Skices realizēšana puķu dobē ilga divas dienas – rezultātā tapa skaista un labiekārtota puķu dobe, par ko atzinību izteica arī Zarasai izglītības iestādes direktore.


Projekta radošo darbnīcu ietvaros meitenes devās Zarasai Agranomijas skolas sarūpētā ekskursijā, lai apskatītu pilsētu un tās apkārtni. Tika apskatīta Stelmuiža, kas agrāk atradusies Latvijas teritorijā, Svētā vieta, Zarasai bibliotēka un Zarasai ezers. Pastaigā pa pilsētu dalībnieki tika iepazīstināti ar pilsētas vēsturiskajiem objektiem, kā arī atpūtas brīžos, radošo darbnīcu dalībnieki varēja baudīt ūdens priekus laivu un katamarānu braucienā Laukesa ezerā.
Projektā iesaistītā skolotāja un audzēknes priecājas par iespēju piedalīties pārrobežu projektā, reprezentēt skolu kaimiņvalstī un gūt jaunu pieredzi.

www.latlit.lv

www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.